چهار شنبه, جنوری 19, 2022

Topics

فرار مغزها و آسیب‌های آن

پوهنیار سید مصطفی سعیدی استاد دانشگاه مقدمه: درجوامع بشری از دیرباز بنابر عوامل متعدد چون جنگ‌ها، بی‌عدالتی‌ها، حق‌تلفی‌ها، جنایت و ظلم و تجاوز باعث مهاجرت و...

Radio

diaspora and gender

diaspora and identity

چالش‌های فرهنگ‌پذیری پس از مهاجرت

پوهنیار سید مصطفی سعیدی استاد دانشگاه و فعال حوزه‌ی مهاجرت مقدمه:  مهاجرت پدیده‌ی است که بنابر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی شکل می‌گیرد...

diaspora and intgertion

برگشت مهاجرین به فقر، بیکاری و ناامیدی وضعیت بازارکار و زنان در افغانستان

علی احمد نومبر ۲۰۱۸ خلاصهٔ گزارش عکس: نورالله شیرزاد 1 . نظر اجمالی این تحقیق توسط انستیتوت گفتگو و همکاریهای بین المللی ویانا (VIDC) در همکاری با شریک تحقیقاتی...

Most Popular

gallery

Resources

٬شهر عشق توسط افراط‌گرایانِ طالب اداره می‌شود

عادل احمد  کابل: هر کسیکه  زیر حاکمیتِ طالبان زنده‌گی کند داستانی برای گفتن دارد و من نیز داستان خود را دارم، اما چه کسی گوش می‌دهد...

Latest Articles

Must Read