چهار شنبه, دسمبر 7, 2022

Topics

کثرت‌گرایی فرهنگی و مدیریت آن در کانادا

سید مصطفی سعیدی نویسنده و استاد دانشگاه مقدمه: فرهنگ به مثابه‌ی یک تعداد هنجارها، ارزش‌ها، تعهدات اخلاقی و یک سری از کُدهای پذیرفته‌ شده‌ی جوامع که با...

Radio

diaspora and gender

زنان در ولایت کندز، خواهان لغو محدودیت های طالبان اند 

احمد زبیر از ولات کندز در بیشتر از یک سالی که از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، بیشترین محدودیت‌ ها بر زنان...

diaspora and identity

کثرت‌گرایی فرهنگی و مدیریت آن در کانادا

سید مصطفی سعیدی نویسنده و استاد دانشگاه مقدمه: فرهنگ به مثابه‌ی یک تعداد هنجارها، ارزش‌ها، تعهدات اخلاقی و یک سری از کُدهای پذیرفته‌ شده‌ی جوامع که با...

diaspora and intgertion

شوک فرهنگی یا چالش های فرهنگ پذیری 

امام الدین همدرد  فرهنگ پذیری یک چالش بسزا بزرگ برای هر فرد مهاجر که در محیط و جامعه دیگر زنده گی میکند است مانند متفاوت...

Most Popular

gallery

Resources

یک سال تاریکی: نامه دختران افغانستان عنوانی رهبران جهان و سران کشور های اسلامی

           نوشته شده توسط: پنجاه دختر از صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم مکاتب از ولایت های کابل، ننگرهار و پروان ویرایش و حمایت تخنیکی: رحیم "جامی" و دیما "حرم"                                               یک سال از خواب...

Latest Articles

Must Read